Varovanje podatkov

 

VAROVANJE PODATKOV IN ZASEBNOST

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov, Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov. S potrdilom nakupa dovoljujete, da Sivili d.o.o., Hruševec 37, 8351 Straža, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in z namenom obveščanja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje oziroma do vašega preklica. V ta namen bomo podatke, ki se nanašajo na kupca, kot so ime, priimek, naslov, telefon in elektronski naslov, posredovali komercijalnim strankam po izbiri družbe Sivili d.o.o., razen v primeru zavrnitve z vaše strani. Sivili d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004), Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR).

Kot kupec lahko kadarkoli po elektronski pošti mailto:info@sivili.si, ali pismom na naslov podjetja Sivili d.o.o., Hruševec 37, 8351 Straža v zvezi z obdelavo podatkov zahtevate in uveljavljate:

-       pravico do dostopa podatkov,

-       pravico do popravka,

-       pravico do delnega ali celotnega izbrisa,

-       pravico do omejene obdelave in,

-       pravico do ugovora po njihovi hrambi.

O prejeti zahtevi vas bo pooblaščena oseba s strani ponudnika obvestila in vam v 15 dneh omogočila urejanje ali izbris podatkov o čemer boste v 5 dneh tudi pisno ali če bo dogovorjeno drugače tudi obveščeni.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko  spletne strani www.otroskaoblacila.si  v celoti ostali v lasti podjetja Sivili d.o.o. in bodo služili izključno za potrebe marketinga, obveščanja, izvedbe in dostave  naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.