Pogoji poslovanja

 INTERNETNA STRAN

www.otroskaoblacila.si je spletna trgovina, ki vam ponuja oblačila za otroke in dojenčke. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.otroskaoblacila.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in s priporočili Gospodarske zbornice Slovenije. Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj navedene Pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani podjetja Seevil d.o.o., Straža izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Seevil d.o.o., Straža si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani www.otroskaoblacila.si kadarkoli in brez predhodnih obvestil. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati takoj po objavi. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato vam priporočamo, da si redno ogledujete Pogoje poslovanja.
www.otroskaoblacila.si je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Seevil d.o.o., Straža, v nadaljevanju prodajalec. Ob izvršenem nakupu, za katerega ne potrebujete registracije, ampak samo pravilno izpolnjenem obrazcu za naročanje blaga, vsak obiskovalec spletne trgovine www.otroskaoblacila.si postane hkrati tudi uporabnik oziroma kupec. To pomeni, da ste seznanjeni s Pogoji poslovanja in se z njimi strinjate.
Splošni pogoji poslovanja obsegajo delovanje trgovine otroskaoblacila.si, pravice kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

 

VAROVANJE PODATKOV IN ZASEBNOST

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov, Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Splošni uredbi o varstvu podatkov. S potrdilom nakupa kupec dovoljuje, da Seevil d.o.o.,Straža z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in z namenom obveščanja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki, do preklica privolitve kupca oziroma do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V ta namen bomo zbirali naslednje podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • naslov,
 • telefon,
 • elektronski naslov in

jih v ta namen posredovali komercijalnim strankam po izbiri družbe Seevil d.o.o., Straža.

V času upravljanja osebnih podatkov ima kupec pravico kadarkoli po elektronski pošti trgovina@seevil.si ali pismom na naslov podjetja Seevil d.o.o., Straža, Hruševec 37, 8351 Straža zahtevati in uveljavljati:

 • pravico do dostopa podatkov,
 • pravico do popravka
 • pravico do delnega ali celotnega izbrisa,
 • pravico do omejene obdelave in
 • pravico do ugovora po njihovi hrambi. 

O prejeti zadevi vas bo pooblaščena oseba s strani ponudnika obvestila in vam v 15 dneh omogočila urejanje ali izbris podatkov o čemer boste v 5 dneh tudi pisno ali če bo dogovorjeno kako drugače obveščeni.

Stroške vseh dejanj v zvezi z zahtevo kupca glede uporabe in izbrisa njegovih osebnih podatkov krije prodajalec Seevil, d.o.o.,Straža. 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga,
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek iz ponudbe na spletni strani je dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave izdelka (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene so jasno in nedvoumno določene in že vsebujejo davke; razviden je tudi strošek dostave,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop,
 • postopek ob pritožbi (z podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci).

Prodajalec Seevil, d.o.o.,Straža se obvezuje, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani www.otroskaoblacila.si v celoti ostali v lasti prodajalca Seevil d.o.o.,Straža in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno  drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Z vsemi posredovanimi  osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnimi zakoni na področju varstva osebnih podatkov.

 

NAČIN PLAČILA

V spletni trgovini www.otroskaoblacila.si kupcu omogočamo naslednje načine plačila:

- plačilo s plačilnimi karticami Maestro, Visa, Mastercard in BA,

- z gotovino ob prevzemu (Pošta Slovenije in GLS),

- s kartico ob prevzemu (GLS) in

- z nakazilom na račun (po ponudbi / predračunu).

Prodajalec, Seevil, d.o.o.,Straža izda račun na trajnem mediju z razčlenjenimi stroški.
Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last prodajalca Seevil d.o.o.,Straža.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca Seevil, d.o.o.,Straža. Po uspešno izvedenem naročilu pošlje prodajalec Seevil, d.o.o.,Straža en izvod pogodbe kupcu po elektronski pošti. Kasneje dostop do pogodbe kupcu omogoči prodajalec. Kupec lahko kopijo pogodbe naroči pisno po elektronskem naslovu siv@seevil.si ali ustno na telefonsko številko 07 384 70 40. Prodajalec Seevil d.o.o.,Straža kopijo pogodbe pošlje kupcu po pošti v pisni obliki ali pa v elektronski obliki na željen elektronski naslov. Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem  jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku, oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

 

CENE

Vse cene v spletni trgovini www.otroskaoblacila.si so navedene v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost DDV.
Ponudnik je davčni zavezanec.
V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik Seevil d.o.o., Straža, kupca o tem obvestil in mu omogočil nakup po ceni, ki je veljala pred spremembo, odstop od nakupa, ali pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku oddaje naročila (kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila).
Od tega trenutka so cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

 

POSTOPEK NAKUPA

Izdelek na naši spletni strani kupec lahko naroči tako, da pri izbranemu izdeleku klikne na ikono, ki označuje velikost artikla, s čimer se mu odpre obrazec za naročanje tega izdelka. V obrazec kupec vpiše le še potrebno količino ter ostale zahtevane podatke in odda naročilo s klikom na povezavo ODDAJ NAROČILO. Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo in pogodbo po elektronski pošti in s tem je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Na tej stopnji ima kupec še vedno možnost preklicati naročilo po elektronski pošti ali po telefonu. Napake, popravke ali dodatke k naročilu nam lahko sporočite po elektronski pošti na naslov siv@seevil.si ali telefonsko številko 07 384 70 40. Upoštevali bomo vse vaše pripombe, napake ali popravke.

 

GARANCIJA

Izdelki, ki jih ponudnik ponuja na spletni strani po Zakonu o varstvu potrošnikov ne potrebujejo garancije.
Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija je na voljo na spletni povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10954

 

 PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14-ih dneh prodajalcu, Seevil, d.o.o.,Straža, pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredeni strošek vračila blaga po pošti na naslov podjetja in sicer Seevil d.o.o., Straža, Hruševec 37, 8351 Straža. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejema blaga, in sicer na kontaktni elektronski naslov siv@seevil.si, blago pa vrniti najkasneje v 14-ih dneh po sporočilu o odstopu. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priložen vzorčni obrazec. Ne glede na obiko odpovedi mora kupec prodajalcu predložiti kopijo računa. Prodajalec Seevil d.o.o., Straža kupcu vrne vsa opravljena plačila v zvezi s pogodbo najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Kupca v primeru odstopa od pogodbe bremenijo le stroški povezani z vračilom blaga ponudniku ne more pa zahtevati od ponudnika povračila stroškov, ki so nastali zaradi vračila blaga. Če gre za blago, ki ga ni mogoče prevzeti po pošti, bo prodajalec pooblastil osebo, ki bo osebno prevzela blago na stroške prodajalca.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago v originalni embalaži, nerabljeno (izdelek seveda lahko preiskusi, da ugotovi vse njegove lastnosti), nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu Seevil d.o.o.,Straža v 14-ih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če kupec vrača izdelke brez originalne embalaže ali je ta embalaža prekomerno uničena, oziroma če izdelek kaže znake uporabe, ki nakazujejo, da je bil uporabljan dlje, kot je potrebno, da se s preiskusom ugotovi vse njegove lastnosti, si prodajalec Seevil, d.o.o.,Straža, pridržuje pravico, da zaračuna odškodnino, ki jo oceni z zapisnikom ob vračilu izdelka.
Naprošamo vas, da izdelekom po prevzemu ne snamete deklaracij, dokler niste popolnoma prepričani ali vam izdelek ustreza ali ne, saj bo le tako morebitno vračilo za vas potekalo brez odvečnih stroškov. Hvala.

 

PREJELILI STE POŠKODVANO BLAGO, KAJ STORITI?

V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga mora kupec podati reklamacijo ponudniku ali dostavni službi ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžan sprejeti in lahko pošiljko zavrne. V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina, kaže znake odprtja, ali so izdelki v paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec nato sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije ali pri prodajalcu. če kupec sumi, da je poškodba nastala med dostavo izdelka in jo je povzročila prevozna služba, paket prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel ter izpolni reklamacijski zapisnik. Zadevo potem prevzame in ureja prodajalec.
Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. Kupcu priporočamo, da paket pred prevzemom pregleda in preveri vsebino v navzočnosti kurirja.

 

STVARNA NAPAKA

Napaka je stvarna v naslednjih primerih:

- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njenonormalno rabo ali za promet,
- če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je prodajacu znana oziroma bi mu morala biti znana,
- če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma podpisane,
- če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede naobičajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnosti blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za več informacij si oglejte vsebino rubrike >REKLAMACIJE<.

 

REKLAMACIJE

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini ali barvi ali izdelke, ki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira iz naslova stvarne napake v roku dveh mesecev, ko je bila napaka odkrita in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov podjetje nosi odgovornost za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v obdobju dveh let od prevzema blaga. V primeru reklamacije ali vračila iz naslova stvarne napake, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost. Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pošlje na svoje stroške na naslov Seevil d.o.o., Straža, Hruševec 37, 8351 Straža. Če želite blago vrniti na naše stroške, se morate o tem dogovoriti z referentom podjetja Seevil d.o.o., Straža. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo, če se tega s kupcem nismo izrecno dogovorili!

 

DOSTAVA IN STROŠKI DOSTAVE

Kupec lahko pošiljko prevzame osebno, v naši prodajalni na naslovu:

- Seevil d.o.o.,Straža, Hruševec 37, 8351 Straža,

ali pa jo prejme v roku 2-eh do 10-ih delovnih dni od datuma plačila predračuna oziroma v roku 2-eh do 5-ih delovnih dni od naročila, v primeru plačila po povzetju. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk sta Pošta Slovenije in GLS, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.
Ob naročilu do 60,00 EUR soudeležba kupca pri stroških dostave znaša 3,99 EUR(pri Pošti Slovenije) in 3,49 EUR(pri GLS) in se bo obračunala pri nakupu, kar bo jasno razvidno, tudi iz računa.
Ob naročilu nad 60,00 EUR stroške pošiljanja krije prodajalec.

 

VARNOST IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Skrbno varujemo podatke kupcev pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Spletna trgovina www.otroskaoblacila.si skrbi za varnost osebnih podatkov kupcev in jih uporablja le za nameravano rabo. Podatki kupcev v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.

 

KOMUNIKACIJA

S kupcem sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu kupec izrecno ne nasprotuje.
Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:
-jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila,
-pošiljatelj mora biti jasno razviden,
-različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določeni pogoji udeležbe v njih.
Prodajalec se zaveže, da bo spoštoval željo kupca, da ne prejema reklamnih sporočil.

 

PRITOŽBE IN SPORI

- Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
- Seevil d.o.o., Straža se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo lahko oddate preko elektronskega naslova siv@seevil.si ali pisno na naslov podjetja: Seevil d.o.o., Straža, Hruševec 37, 8351 STRAŽA.
- Ker je postopek obravnavanja pritožbe zaupen bo ponudnik kupcu v petih delovnih dneh potrdil, da je pritožbo prejel, določil kontaktno osebo in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
- Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
- Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena , je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem pristojno sodišče v Novem mestu.

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi Seevil d.o.o., Straža ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kot ponudnik blaga in storitev v Republiki Sloveniji, podjetje Seevil d.o.o., Straža, na svoji spletni strani objavljamo elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Platforma je na voljo potrošnikom na elektronskem naslovu

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL 

 

O PODJETJU

Podjetje: Seevil d.o.o., STRAŽA
Naslov: Hruševec 37, 8351 STRAŽA
Matična št.: 5615020000
Davčna št.: SI86298038
Zavezanec za DDV: DA
TRR pri SKB Banki: SI56 0315 0100 0555 075
Registrski organ: Okrožno sodišče Novo mesto
Vložna številka: 10243100
Datum vpisa v register: 21.05.1992
Osnovni kapital: 14.850.000,00 SIT = 61.967,95€
Člani Obrtne zbornice Novo mesto

 
 

PRAVNO OBVESTILO

Spletna trgovina www.otroskaoblacila.si in vsi podatki, slike artiklov in grafika, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Blagovna znamka in logotipi podjetja so v njegovi lasti.