POSTOPEK ZAMENJAVE IN VRAČILA BLAGA

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora  blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

Za odpoved naročila veljajo določila  splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. č člena Zakona  o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa:

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo  treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči  naslednji dan po dnevu dobave blaga.”

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu  mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti s priloženim obrazcem ali na kontaktni elektronski poštni  naslov: info@sivili.si blago pa vrniti v 14-ih dneh po poslanem  obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Ponudnik vrne celotno  kupnino najkasneje v roku 14-ih dni od prejetja sporočila o odstopu.
POSTOPEK VRAČILA KUPNINE

Sivili d.o.o. se zavezuje da bo kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrnil vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

UGOVORI, PRIPOMBE, ZAHTEVKI IN IZJAVE
V primeru pripombe nas o tem pisno obvestite v petnajstih (15) dneh od prevzema pošiljke na naslov: Sivili d.o.o., Hruševec 37, 8351 STRAŽA, s pripisom “reklamacija“. Prav tako nam na ta naslov pošljite izdelek v originalni embalaži.
[]